Ekonomiprogrammet

Vill du lära dig hur man startar och driver ett eget företag? Är du intresserad av att utveckla och förverkliga dina idéer och visioner? På Ekonomiprogrammet hos oss har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi och juridik och driva ett riktigt företag i samarbete med ”Ung Företagsamhet”. Du får även högskolebehörighet för flera utbildningar på högskolor och universitet.

För att ge våra elever en så bred kompetens som möjligt erbjuder vi en gedigen teoretisk grund i företagsekonomi och juridik samt möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Du får kunskap om företagens roll i samhället och utveckla ditt entreprenörskap.

Sedan 2013 har vi gjort en särskild satsning på juridikämnen och genom kurser inom individuella valet har du möjlighet att läsa samtliga kurser i juridik som ges på gymnasienivå. Detta innebär att du får samma teoretiska utbildning inom juridik som du får på ett Ekonomiprogram med juridikinriktning, samtidigt som du uppnår full kompetens inom de ekonomiska ämnena som ingår i Ekonomiprogrammet. Spånga gymnasium är sedan 2013 också medlem i Nordiska Juristakademien som i samarbete med Stockholms Universitet årligen anordnar Juridik-SM för Sveriges gymnasieskolor, där våra elever flera gånger har tagit sig till final.

Ladda ner poängplan för Ekonomiprogrammet med en presentation av våra kurser

Programfördjupning (300 poäng)

Dessa kurser erbjuder vi inom programfördjupningen:

  • Entreprenörskap
  • Företagsekonomi – specialisering
  • Internationell ekonomi

Redan under första året genomför ni kortare företagsprojekt och när är ni sedan läser Entreprenörskap startar och driver man ett riktigt företag i samarbete med ”Ung Företagsamhet”. Du läser också kursen internationell ekonomi där du får en ökad förståelse för drivkrafterna bakom internationell handel och vikten av att förstå ett annat lands kultur när man gör affärer.

Styrkan med vårt program är att du lär dig ekonomiskt arbete i praktiken, möjlighet att fördjupa dig i juridik samtidigt som du får en bra grund för högre studier. Vår ambition är att utbilda Sveriges nästa generation av nyföretagare och ledare inom samhälle- och näringsliv.

Stark plattform

Relationen mellan människa och natur samt frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska vara en självklar utgångspunkt i din utbildning. Varje lektion är en ny utmaning och ett äventyr för dina sinnen. Arbetsklimatet är öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning har du en stark plattform att stå på, som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.

Mer information

För mer information om vårt Ekonomiprogram kontakta

Urban Vikström, Rektor

Malin Hween, SYV

 
Dela: