Här finns information som du kan behöva under din tid som elev hos oss på Spånga gymnasium.

Till skolans bibliotek är du alltid välkommen för att söka information, låna böcker eller sitta och plugga.

Behöver du extra stöd med dina studier finns det utöver vårt elevhälsoteam också stödlektioner i flera ämnen. Har du funderingar kring dina studier eller dina framtida val när det gäller studier eller yrke så kan du vända dig till vår studievägledare. Dit kan du även vända dig om du vill ha modersmålsundervisning.

För dig som elev finns det många stipendier att söka pengar ifrån för att underlätta dina studier, genom att till exempel finansiera studiematerial, projekt eller praktik, eller till ”fickpengar” om man behöver stöd med ekonomin.

Om du bor en bit ifrån skolan, och är under 20 år, får du ett SL-kort vid skolstarten. Här kan du läsa mer om vad som gäller för att få ett SL-kort.

Om du behöver vara ledig från skolan ansöker du om det via en särskild blankett. Frånvaroanmälan måste göras varje dag som du är sjuk och före klockan 12:00.

SMS-påminnelser från biblioteket

Skolbiblioteket har nya kravrutiner och skickar en SMS-påminnelse direkt till din mobiltelefon alternativt påminnelse per e-post till din skolmail en vecka efter förfallodatum. Låna om eller återlämna försenade böcker till biblioteket.