Här hittar du information som du kan behöva under din tid som elev hos oss på Spånga gymnasium.

Om du behöver vara ledig från skolan ska du söka ledigt genom att ansöka om ledighet via en särskild blankett.

Ledighet och frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl. 12.00 varje dag du är frånvarande.

Frånvaroanmälan sker på tel 0515-777 021.
Anmälan sker genom att elevens personnr (ÅÅMMDDXXXX) knappas in efter välkomstmeddelandet.
När registreringen är klar kommer en bekräftelse.

OBS! Frånvaro måste anmälas varje dag eleven är sjuk.

 

 

SMS-påminnelser från biblioteket

Skolbiblioteket har nya kravrutiner och skickar en SMS-påminnelse direkt till din mobiltelefon alternativt påminnelse per e-post till din skolmail en vecka efter förfallodatum. Låna om eller återlämna försenade böcker till biblioteket.