Som elev på Spånga gymnasium ska du känna att din tid här är givande och lärorik.

Vi vill att alla elever och personal trivs på skolan och har god arbetsro. Därför har vi upprättat några trivsel- och ordningsregler.

Skolans bibliotek har en stor samling böcker och tidskrifter och är ett viktigt redskap för dig i dina studier där du kan söka information, låna böcker eller sitta och plugga i lugn och ro.

Frånvaroanmälan måste göras varje dag som du är sjuk och före klockan 12:00. Om du behöver vara ledig från skolan ansöker du om det via ledighetsansökan.

Om du bor en bit ifrån skolan, och är under 20 år, får du ett SL-kort vid skolstarten.

Behöver du mer handledning i dina studier finns elevhälsoteam samt räkne- och lässtugor i flera ämnen. Du ser i ditt schema när du kan gå på dem.

Om du har funderingar kring dina studier eller dina framtida val när det gäller studier eller yrke kan du vända dig till vår studievägledare. Dit kan du även vända dig om du vill ha modersmålsundervisning.

Alla elever på skolan är försäkrade via S:t Erik försäkring vid händelse av skada eller olycka.

För dig som elev finns det många stipendier att söka för att underlätta dina studier, genom att till exempel finansiera studiematerial, projekt eller praktik, eller till ”fickpengar” om man behöver stöd med ekonomin.