Ledighet och frånvaro

Ledighet och frånvaro

Ledighetsansökan

All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste anmälas minst 2 veckor i förväg. Låt dina föräldrar skriva på en ledighetsansökan och lämna den påskrivna ledighetsansökan till din mentor.

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektorn får vidare i mindre omfattning befria en elev från undervisning vissa undervisningspass eller från annat skolarbete

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Skola24.  Manual för vårdnadshavare finns här.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 12.00 varje dag du är frånvarande.

OBS! Frånvaro måste anmälas varje dag eleven är sjuk.

 

 
Dela:
Kategorier: