Ledighet och frånvaro

Ledighet och frånvaro

Ledighetsansökan

All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste anmälas minst 2 veckor i förväg. Låt dina föräldrar skriva på en ledighetsansökan och lämna den påskrivna ledighetsansökan till din mentor.

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektorn får vidare i mindre omfattning befria en elev från undervisning vissa undervisningspass eller från annat skolarbete

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan sker på tel 0515-777 021.
Anmälan sker genom att elevens personnr (ÅÅMMDDXXXX) knappas in efter välkomstmeddelandet.
När registreringen är klar kommer en bekräftelse.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 12.00 varje dag du är frånvarande.

OBS! Frånvaro måste anmälas varje dag eleven är sjuk.

 

 
Dela:
Kategorier: