Utbildningsstipendier

Det finns en hel del stipendier som du som elev kan söka medel ifrån, både till studiemateriel, projekt, praktik eller till ”fickpengar” om din familj har dålig ekonomi. Att söka stipendier är något som du som elev gör på egen hand. Du är själv ansvarig för att fylla i ansökan, ta fram nödvändiga intyg och annat som skall bifogas din ansökan. Det är därför jätteviktigt att du läser instruktionerna till varje enskilt stipendium noggrant så du inte missar något. Ett annat tips är att vara ute i god tid, då det kan vara ganska tidkrävande att söka stipendier. Men orkar man lägga ner lite tid och arbete så kan det vara bra pengar att hämta!
Lycka till!

Malin Bernhardtz
Skolkurator

Till de flesta ansökningar skall man bifoga personbevis. Det kan du beställa hemskickat från skatteverkets hemsida. Välj ”ändamål studier” och fyll i ditt personnummer. http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/bestal...

Nedan följer en lista med de vanligaste stipendierna men det finns även andra. Dessa kan du söka efter i länsstyrelsernas stiftelsedatabas:

http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx

Man kan även leta efter aktuella stipendier i ”Stora Fondboken” som finns tillgänglig på de flesta bibliotek.

Spånga-elever kan söka stipendier bl.a. följande stiftelser:

Stockholms Stad förvaltar ett antal stiftelser inom utbildningsområdet från vilka elever kan ansöka om stipendier. Gå till http://www.stockholm.se/stiftelser. Välj sedan utbildningsstiftelser och elevstipendier. Scrolla neråt tills du hittar länk till ansökningsblanketten. Du behöver inte ange i din ansökan vilken stiftelse du söker medel ifrån. Dessa stipendier kan sökas både under höst- och vårterminen. 
Aktuell ansökningsperiod nu är 7 januari-22 februari.

Utöver de stipendier som administreras av Stockholms stad så kan elever på gymnasiet även söka från följande stiftelser:

  • Axel och Sofia Alms stiftelse. Ansökningsperiod 15 september – 15 oktober
  • Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds stiftelse: ansökning innan 1 oktober, 1 februari eller 1 maj
  • Gålöstiftelsen: ansökning innan 1 februari
  • Stiftelsen Gustav och Ida Unmans donationsstiftelse: ansökning januari/februari
  • Pontus Nohres stiftelse: ansökningsperiod 1 april-20 juni
  • Ida Sohlbergs studiefond: ansökningsperiod 1 januari-28 februari. Det finns ingen ansökningsblankett. Kontakta Skolverket på tel 08-527 33119 för information om hur du skall gå till väga, alternativt www.skolverket.se
Dela: