Vision och värdegrund

Våra utbildningar utgår från och knyter an till verkliga företeelser och förhållanden i naturen och samhället. Varje lektion är en utmaning och ett äventyr för dina sinnen.

Arbetsklimatet är öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt.

Efter din utbildning har du en stark plattform att stå på, som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.

 

Dela: