Till innehåll på sidan

Vårt mål är att din tid som elev på Spånga gymnasium ska vara givande och lärorik. På denna sida har vi samlat ihop information som du har användning av under din tid hos oss.

Vi vill att alla elever och personal trivs på skolan och har god arbetsro. Därför har vi upprättat några trivsel- och ordningsregler.

För att du ska nå så goda resultat som möjligt är det viktigt att du är närvarande och deltar i skolarbetet. Om du blir sjuk behöver din förälder/vårdnadshavare göra frånvaroanmälan för dig varje dag du är sjuk före kl. 12.00. Detta görs via Skolplattformen frånvaro/närvaro. Om du är myndig kan du göra frånvaroanmälan själv. Där ansöker du även om ledighet i fall du behöver vara ledig från skolan. Ledighetsansökan måste vara registrerad i systemet minst 14 dagar innan. 

Om du behöver sitta och plugga i lugn och ro, söka information eller låna böcker är du välkommen till skolans bibliotek där du har tillgång till samling böcker och tidskrifter. Om du är i behov av handledning i dina studier finns det ett elevhälsoteam samt räkne- och läs stugor i flera ämnen. Du ser i ditt schema när du kan gå på dem.

För dig som elev finns det många stipendier att söka för att underlätta dina studier, genom att till exempel finansiera studiematerial, projekt eller praktik, eller till ”fickpengar” om man behöver stöd med ekonomin.

Om du har funderingar kring dina studier eller dina framtida val när det gäller studier eller framtida högskolestudier och yrkesval kan du vända dig till vår studievägledare. Dit kan du även vända dig om du vill ha modersmålsundervisning.

Alla elever på skolan är försäkrade via S:t Eriks försäkring vid händelse av skada eller olycka.

För dig som bor mer än 6 km från skolan och är under 20 år finns SL-kort att hämta ut på expeditionen vid skolstarten.