Elevhälsa

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I skolan finns ett elevhälsoteam. Teamet består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, SYV, rektor och samordnare.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Förebygga och underlätta

Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Där finns information kring dessa kategorier:

• Hälsa
• Psykisk hälsa
• Trygghet och studiero
• Verksamhet och stöd
• Relationer
• Det här är elevhälsa

Elevhälsoteamet

Skolsköterska

Anna Magnusson Molin
Telefon: 076-825 16 70
E-post: anna.magnusson.molin@edu.stockholm.se
Arbetar måndag - fredag 8:00-16:00

Specialpedagoger

Gunilla Nystad
Telefon: 08-508 413 17
E-post: gunilla.nystad@edu.stockholm.se

Peter Stålnacke
Telefon: 08-508 413 26
E-post: peter.stalnacke@edu.stockholm.se

Kurator

Malin Bernhardtz
Telefon: 076-129 26 93
E-post: malin.bernhardtz@edu.stockholm.se 
Rum: B229C
Arbetar måndag - fredag 8:00-16:00

Studie- och yrkesvägledare

Malin Hween
Telefon: 08-508 413 03
E-post: malin.hween@edu.stockholm.se

Rektor

Urban Vikström
Telefon: 08-508 413 10
E-post: urban.vikstrom@edu.stockholm.se

Stöd- och integrationssamordnare

Londa Andersson
Telefon: 076-825 36 55
E-post: londa.andersson@edu.stockholm.se

Behöver du stöd efter skoltid?

Här hittar du en lista på stödorganisationer.

 

Dela:
Kategorier: