Föreningen Spångaelever

Föreningen Spångaelever bildades 1981 och har som syfte att:

  • Värna om att kontakter mellan nuvarande och före detta elever
  • Värna om skolans nuvarande verksamhet
  • Värna om att skolan är och förblir en livaktig del i Spånga

För att uppfylla dessa syften genomför föreningen årligen en jubileumsfest då före detta elever inbjuds till skolan då tillfälle ges att träffa sina klasskamrater och lärare samt annan personal. Första tillfälle att bli inbjuden på jubileumsfesten är 10 år efter examen, sedan bjuds före detta elever in vart femte år. Jubileumsfesten genomförs på ideell bas och den eventuella vinst som genereras används till stipendier eller annat stöd till skolans nuvarande elever.

Enklaste sätt att komma i kontakt med föreningen är via Föreningen Spångaelevers Facebook-sida.

Dela:
Kategorier: