Till innehåll på sidan

Källkritik

Vad är det för information vi möter?

En ständig uppkoppling mot Internet, en rikligt TV-flöde, påträngande reklambudskap och aldrig vilande sociala medier som pockar på vår uppmärksamhet är en verklighet för oss alla. Vi omger oss med ett enormt flöde av information och vi måste använda tekniker för att välja ut relevant information som vi har användning för i varje given situation samtidigt som vi väljer bort irrelevant, felaktig eller inaktuell information.

”Den stora konsten med informationssökning är ofta inte bara att känna till de rätta vägarna och kommandona, utan också att försöka gissa sig till vilken typ av information som rimligtvis kan finnas och hur den ser ut”.

Vem är det som är avsändare, till vem riktar den sig och i vilket syfte, hur tillförlitlig är det och hur kan jag använda den? Dags att tänka källkritiskt!

Dela: