Till innehåll på sidan

Ledighet och frånvaro

Närvaron är obligatorisk

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar.

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor.

Anmäla frånvaro

Frånvaroanmälan skall alltid göras via Skolplattformen Frånvaro/Närvaro. Där kan man anmäla frånvaro hel dag eller del av dag. Elever och vårdnadshavare kan ävan få en överblick över elevens frånvaro.

All frånvaro skall anmälas innan kl.12.00 varje dag eleven är frånvarande.

Du som är myndig elev kommer in i Frånvaro/Närvaro via skolans hemsida. Logga in med ditt AD-konto och lösenord.

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare (fliken Medborgare):

  • Bank ID eller Mobilt Bank ID
  • Telia eller Stockholms stads tjänstekort

Manual för vårdnadshavare finns här.

Ledighetsansökan

All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste du ansöka om minst 1 vecka i förväg. Detta görs via Skolplatformen Frånvaro/Närvaro.

Mentorn, eller rektorn om ledigheten avser mer än tre skoldagar, får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

 
Dela:
Kategorier: