Till innehåll på sidan

Naturbruksprogrammet Djur - djurpark och djursjukvård

Är din största passion i livet djur? Vill du lära dig mer om hur man sköter djuren och om deras behov och beteenden? Brinner du för att arbeta med djur i framtiden? Då vill du nog helst av allt också gå på ett gymnasium som inte bara har tillgång till en handfull egna djur, utan där undervisningen faktiskt sker mitt i en egen djurpark!

Vår djurvårdarutbildning är skräddarsydd för att du ska ha en bred bas inför att arbeta som djurvårdare i till exempel en djurpark eller på en djurklinik. Du får lära dig att arbeta med djurträning och miljöberikning och självklart också alla vanliga sysslor och göromål som förekommer i en djurvårdares vardag.

Ladda ner programbladet för Naturbruksprogrammet Djur - djurpark och djursjukvård med en presentation av programmet

Ladda ner poängplanen för Naturbruksprogrammet Djur - djurpark och djursjukvård med en presentation av våra kurser

Programfördjupning (900 poäng)

Dessa kurser erbjuder vi inom programfördjupningen:

 • Bevarandebiologi
 • Biologi – naturbruk – specialisering, inriktning etologi
 • Djurens hälso- och sjukvård
 • Djurparksdjur 1
 • Djurparksdjur 2
 • Guidning i naturbruksmiljöer
 • Sällskapsdjur 1
 • Sällskapsdjur 2
 • Svenska 2

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen gör du 15 veckor APL på olika arbetsplatser och då är arbetsmoment du gör på arbetsplatsen kopplade till kursmål för de kurser du läser i skolan.  Du kan till exempel göra dina APL-veckor på en djurpark, ett djursjukhus, i zooaffärer, på hunddagis m.m. Under årskurs tre är APL-perioderna fokuserade på djursjukhus och djurparker. Om du gör din APL utanför Stockholmsområdet ordnar skolan med boende och resor till och från APL-platsen.

Internationell APL

Det finns även möjlighet att göra sin APL utomlands om man vill. Spånga gymnasium har flera samarbetspartners runt om i världen och vi arbetar aktivt med att utöka detta till fler länder och fler arbetsplatser.

Våra internationella partners:

 • Bornean Sunbear Conservation center – Rehabiliteringscenter för Malajbjörnar - Borneo, Malaysia
 • National Zoo och Taronga Zoo – Djurparker – Australien

Våra djur

Hjärtat i vår utbildning är vårt djurhus, där du får arbeta med allt ifrån reptiler, tropiska fåglar och fiskar till kaniner, grisar och får. I anläggningen finns uppemot 1 000 djur fördelade på ungefär 100 olika arter. Våra lite större djur, som hästarna och stutarna, bor på Hästa Gård och under utbildningen kommer ni att ha interna praktikveckor både i djurhuset och på Hästa Gård. Eftersom vi har en så stor variation av djurslag får du många tillfällen att träna dig på att hantera olika djur och vidga dina djurkunskaper. Givetvis får du också unika möjligheter att fördjupa dig i just det som är ditt specialintresse.

Skansen

Under alla tre år kommer delar av din utbildning vara förlagda till Skansen. Under årskurs 1 kommer du att arbeta tillsammans med Skansens djurvårdare under några dagar för att få en introduktion till hur det är att vara djurvårdare på en djurpark. Under årskurs 2 är det två temaveckor med fördjupning i etologi och i årskurs 3 en kurs i guidning.

Intyg/certifikat

Zoohandelsintyg

För att bedriva handel med djur avsedda för sällskap och hobby, till exempel driva en zooaffär, har Jordbruksverket krav på att man har den kunskap som krävs. Hos oss har du möjlighet att få ett intyg på att du har kunskaper motsvarande deras grundutbildning och fördjupningskurserna för de olika djurslagen.

D9

Du har även möjlighet att vid godkända grundkurser i läkemedelshantering få "D9-intyg" för hund/katt och häst. De rör Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning för de djuren, vilket innebär att du blir djurvårdare på nivå 2 (tidigare kallades det för djurvårdare på "utökad nivå"). De intygen kommer till användning om man vill arbeta inom djursjukvård efter gymnasiet.

ZIMS och Species 360

Spånga Gymnasium är medlemmar i Species 360 tillsammans med ett stort antal internationella djurparker. För dig som vill arbeta inom djurparksvärlden så erbjuder skolan en minikurs i ZIMS som är ett internationellt databassystem från Species 360 där djurparker registrerar sina djur. Efter godkänd kurs så får du ett intyg på svenska och engelska att du har gått kursen.

Att tänka på

 • Att arbeta som djurvårdare är många gånger fysiskt krävande.
 • Du bör vara fri från allergier som kan försvåra ditt arbete med djuren. Det förekommer till exempel nötter och jordnötter i anläggningen. Om du är osäker så kontakta oss.
 • Avlivning, utfodring med levande insekter samt hantering av djur för forskningsändamål är en naturlig del av utbildningen.

Yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet

Oavsett om du går det vanliga naturbruksprogrammet eller en av lärlingsutbildningarna så får du en yrkesexamen och du har även möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Stark plattform

Relationen mellan människa och natur samt frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska vara en självklar utgångspunkt i din utbildning. Varje lektion är en ny utmaning och ett äventyr för dina sinnen. Arbetsklimatet är öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning har du en stark plattform att stå på, som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.

Mer information

För mer information om Naturbruksprogrammet kontakta

Urban Vikström, Rektor

Maria Eriksson, SYV

Dela: