Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Vill du förstå världen vi lever i, hur människan fungerar eller hur vi kan påverka vår framtida miljö? Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt naturvetenskapliga tänkande genom att studera samspelet mellan experiment och teori. En viktig utgångspunkt i vår utbildning är nyfikenhet inför växelverkan mellan människa, natur och miljö och frågor kring hållbar utveckling. Valmöjligheterna för dig efter gymnasiet är många då denna utbildning ger dig behörighet till samtliga högskoleutbildningar.

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av och vill fördjupa dina kunskaper i ämnena biologi, kemi, fysik och matematik. Genom att arbeta både teoretiskt och praktiskt får du verktygen för att lösa problem och dra slutsatser utifrån ett kritiskt förhållningssätt. För att på bästa sätt förbereda dig för fortsatta studier samarbetar vi med högskolor, universitet och näringsliv. Under din utbildning kommer du att genomföra flera studiebesök och du kommer även att få möjligheter att delta i projekt i samarbete med högskolor och forskningsinstitut.

Ladda ner programbladet för Naturvetenskapsprogrammet med en presentation av programmet

Ladda ner poängplanen för Naturvetenskapsprogrammet med en presentation av våra kurser

Programfördjupning (200 poäng)

Dessa kurser erbjuder vi inom programfördjupningen:

  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Engelska 7

Utöver de kurser du väljer som individuella val kan du med ditt Gymnasiearbete välja att fördjupa dig ytterligare inom det du är intresserad av. Exempel på fördjupningsområden för Gymnasiearbetet kan vara miljökemi, genetik, biomedicin eller etologi.

Oavsett om du vill bli civilingenjör, läkare, optiker, apotekare, veterinär, dietist, forskare eller något annat är Naturvetenskapsprogrammet en bra utbildning som ger en stabil grund då den ger behörighet till samtliga högskoleutbildningar.

Stark plattform

Relationen mellan människa och natur samt frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska vara en självklar utgångspunkt i din utbildning. Varje lektion är en ny utmaning och ett äventyr för dina sinnen. Arbetsklimatet är öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning har du en stark plattform att stå på, som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.

Mer information

För mer information om vårt Naturvetenskapsprogram kontakta

Urban Vikström, Rektor

Maria Eriksson, SYV

Dela: