Till innehåll på sidan

Språkintroduktion

Vill du lära dig svenska som andraspråk i en trygg och engagerad gymnasieskola? Har du som framtida mål att klara av att gå ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande gymnasieprogram? Lockas du av en hållbar framtid där din individuella utveckling och vår utveckling tillsammans står i fokus? Då är du välkommen att söka till Språkintroduktion på Spånga gymnasium.

Programmet riktar sig till ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och fokuset ligger på det svenska språket. Vi strävar efter att all undervisning sker utifrån dina kunskapsnivåer och vi gör en kartläggning av vad du har för grundkunskaper. Tre av våra grupper är indelade efter språknivå och utöver det har vi även en alfagrupp. På språkintroduktion kan du läsa grundskoleämnen som du kan behöva för att kunna gå vidare till något annat gymnasieprogram, eller en annan utbildning.

Följande grundskoleämnen kan du läsa hos oss

Svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, idrott, musik, bild, SO, modersmål.

Stöd- och integrationssamordnare

På skolan har vi en stöd- och integrationssamordnare som hjälper dig som elev med kontakten mellan boende, olika myndigheter (Socialtjänsten, Försäkringskassan och CSN) och skolan. Utöver detta får du vägledning kring fortsatta studier eller yrkesval och hjälp med din etablering och integration genom information om livet i Sverige.

Stark plattform

Våra utbildningar utgår från och knyter an till verkliga företeelser och förhållanden i naturen och samhället. Varje lektion är en utmaning och ett äventyr för dina sinnen. Arbetsklimatet är öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning har du en stark plattform att stå på, som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.

Mer information

För mer information om vår Språkintroduktionsutbildning kontakta

Jukka Salo, Biträdande rektor för Yrkesintroduktion, Språkintroduktion och Gymnasiesärskolan

Maria Eriksson, SYV

Londa Andersson, Stöd- och integrationssamordnare för Språkintroduktion

Dela:
Kategorier: