Stöd för elever

Specialpedagogik - Gunilla Nystad

Specialpedagogen är till för dig som behöver:

  • olika stöd och anpassningar i utbildningen
  • hjälp med studieteknink
  • olika strategier för att planera dina studier
  • veckoscheman
  • stöd för att påbörja och slutföra skolarbeten
  • få hjälp med tekniska hjälpmedel, som t.ex. Inläsningstjänst.
  • ett bollplank kring dina studier

Stöd i matematik - matematikdidaktiker Farrin Firozi

Stödet handlar inte om hjälp med läxor. Det handlar om begreppsbildning, teorier och matematiska modeller som behandlas och eleverna får diskutera och kommunicera genom det matematiska språket.

Dela: