SL-kort

För att erhålla ett SL-terminskort måste avståndet mellan hemmet och skolan vara minst sex kilometer. Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Detta gäller fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Kortet är giltigt mellan klockan 04.30 och 19.00, måndag till fredag. Korten delas ut i samband med skolstart. Borttappat eller stulet kort ersätts ej av skolan.

För att mäta avståndet mellan skolan och hemmet används kartfunktionen Google Maps.

Elever som går förlängd studietid

  • Eleven ska vara under 20 år
  • Eleven ska ha mer än sex kilometer till skolan
  • Eleven ska bedömas vara heltidsstuderande (fn enligt CSN:s regler 80% närvaro)
  • Om eleven inte rimligen kan uppnå 80% närvaro t ex beroende på schemats utseende, kan rektor i särskilda fall bedöma att eleven ändå bör få SL-kort för att kunna klara sina studier.

Gratis SL-kort under sommaren

Du som går i gymnasiet eller i gymnasiesärskolan i Stockholms län och går ut årskurs 1 eller 2 till sommaren får innan den 13/6 hem en biljett så att du kan resa gratis med SL under sommarlovet.

När du får SL Accesskortet så är det laddat med en ungdomsbiljett som gäller dygnet runt måndag - söndag under perioden 16 juni - 9 augusti 2018. 

Om du har frågor, kontakta SL Kundtjänst: telefon 08 - 600 10 00 eller via sl.se

Dela:
Kategorier: