Modersmålsundervisning

Modersmål samlas i staden av Utbildningsförvaltningen och eleverna studerar på angivna skolor på eftermiddagarna. För att kunna delta i A-kursen krävs förkunskaper motsvarande betyget Godkänd i årskurs 9 och därefter erbjuds även B- och C-kurs.

Modersmål kan läsas som individuellt val, som ersättning av undervisning i andra språk än svenska och engelska eller som utökat program.

Elever som vill studera modersmål kontaktar studievägledaren som informerar om var, när och om undervisning sker.

Dela:
Kategorier: