Skolbibliotekarie på IASL 2016 i Tokyo

Internationella nätverk och samarbeten är viktiga för Spånga gymnasium. Med stöd av ett Atlas konferens-stipendium deltog skolans bibliotekarie Per Johansson på IASL 2016 som i år arrangerades i Tokyo, Japan. Under fem dagar i slutet av augusti träffades drygt 300 forskare och skolbibliotekarier från 30 olika länder för att utbyta kunskaper och erfarenheter på skolbiblioteksområdet. Per presenterade en uppsats och berättade om arbetet i Sverige med att möta nyanlända elever utifrån ett skolbiblioteksperspektiv.

Dela: