Brandskyddsutbildning

Som en del i kursen Naturbruk har eleverna på naturbruksprogrammet, yrkesintroduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan fått lära sig om brandskydd och brandbekämpning. Vi tackar brandstationen i Attunda för att vi fick komma och öva på att släcka bränder.

Dela: