”Värderingar spelar roll”

Idag har skolan haft årets Värdegrundsdag och temat denna gång var "möten". Klasserna blandades med varandra och eleverna fick göra olika samarbetsövningar tillsammans med elever de vanligtvis inte möter varje dag. Att samtidigt ta sig över en linje utan att få prata med varandra tog ett par försök och efteråt kunde man t.ex. prata om att alla kan samarbeta utan att tala samma språk.

Vi har också fått se filmer med vittnesmål från människor som diskriminerats på grund av vilken grupp de tillhörde och diskuterat olika typer av intolerans historiskt sett men också i dagens samhälle.

Vi tackar skolans Värdegrundsgrupp för dagen och framför allt vill vi ge ett stort tack Siavosh Derakhti och Tobias Rawet som kom och berättade om sina liv!

Årets Värdegrundsdag är över men arbetet kring detta fortsätter.

Dela: