Föräldramöte åk1 (NA, NB och NB-lärling)

Välkommen till föräldramöte för alla vårdnadshavare med elever i årskurs 1 på naturvetenskapsprogrammet, naturbruksprogrammet eller naturbruk-lärling.

Onsdag den 28 augusti klockan 18:00 - ca 20:00

Rektor tillsammans med biträdande rektor informerar kl. 18:00 i aulan. Därefter samlas vårdnadshavare med respektive mentor klassvis i nedanstående klassrum, där det bjuds det på enklare fika. 

NB19A D151 (Djurhuset)
NB19B D153 (Djurhuset)
NB19C D959 (Djurhuset)
NBL19 D956 (Djurhuset)
NA19A B121 (Huvudbyggnaden)

Programpunkter i aulan:

Vad innebär det att gå i gymnasiet?
Presentation av skolledning och elevhälsoteam (EHT)
Sjukanmälan/frånvaro/CSN (Studiestöd)

I klassrummet kommer ytterligare programspecifika punkter att behandlas, t.ex.: 

Skolplattformen
Utvecklingssamtal
Studieteknik/kultur
Sjukanmälan
APL
Arbetskläder

Dela: