Fastighet, anläggning och byggnation

Till hösten välkomnar vi vårt nya gymnasiesärskoleprogram Fastighet, anläggning och byggnation. 

Mer info om programmet finns att läsa här.

 

Vi ser fram emot fler nya elever!

Dela: