Riktlinjer för hantering av Coronaviruset

En elev vid Spånga grundskola har konstaterats vara smittad av Coronaviruset. Eleven har varit hemma sedan hen insjuknat och bedöms inte ha utsatt andra elever för smitta. På Spånga gymnasium gymnasiet är ingen elev eller medarbetare konstaterat smittad.

Det är fullt naturligt i den rådande situationen att många känner oro. För personer som i övrigt är fullt friska är bedömningen att viruset för den som smittas endast leder till lindrigare symtom liknande vanlig säsongsinfluensa. Bedömningen är också att det endast är när man utvecklat symtom som man sprider smitta vidare.   

 

Spånga gymnasium och Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hanteringen av Coronaviruset och det innebär att det i nuläget inte finns några restriktioner för vare sig elever eller personal. Skolans undervisning pågår alltså som vanligt.

 

I den nuvarande situationen gäller följande:

 

  • Om du har sjukdomssymtom – även lindriga symtom på luftvägsinfektion – ska du stanna hemma till dess att du är fri från symtom. Du ska givetvis sjukanmäla dig till skolan som vanligt.
  • Om du insjuknar och behöver hjälp från sjukvården ska du i första hand kontakta 1177 för rådgivning.
  • Rent allmänt är det mycket viktigt att hålla en god handhygien, hosta i armvecket eller i en näsduk osv.
  • Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.
  • För att förstärka skolans skydd genomförs extra avtorkning av alla handtag och lampknappar mm och extra noga städning av toaletterna på skolan.

 

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta, hur viruset smittar och vad du kan göra själv.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplats

Dela:
Kategorier: