Information kring att Spånga gymnasium håller stängt

Från och med imorgon, onsdag 18 mars, är alla gymnasieskolor i landet stängda och istället kommer undervisningen bedrivas på distans.

Som elev ska du ta med dig din dator och dina läromedel när du går hem under eftermiddagen.

Att undervisningen bedrivs på distans innebär att du som elev förväntas följa planeringen i respektive kurs från hemmet. Ordinarie schema gäller, dvs när du t ex har svenska på schemat kommer lektionen genomföras på samma tid men framför allt genom Teams.

 

I dagsläget finns ingen bortre gräns för hur länga skolan kommer hålla stängt. Därför är det mycket viktigt att du tar ansvar för dina studier och följer de planeringar som finns. Om du har frågor kring dina studier ska du kontakta din mentor via mejl. Det finns också möjlighet att få stöd på skolan om du t ex har tekniska problem.

 

Elever som bedriver APL ska fortsätta som vanligt så länga arbetsplatsen tillåter det. Om arbetsplatsen inte längre kan ta emot dig ska du snarast ta kontakt med skolan.

 

Informationsfilmer för hur man arbetar med Teams finns på Skolplattformen:

https://elevstockholm.sharepoint.com/sites/anvandarstodskolplattformen/SitePages/Instruktionsfilmer-Skolplattformen.aspx#supportfilmer-elever-studerande

Vi kommer löpande uppdatera information kring situationen på skolans hemsida och via Min skola. Som elev kommer du även få information via mejl.

 

//Skolledningen

Dela:
Kategorier: