Behöver du någon att prata med?

Nu när våra elever sitter hemma hela dagarna och får distansundervisning så kan en del saker kännas extra jobbiga.

Vår kurator har gjort en lista med information om vart man som elev kan vända sig och vilket stöd som finns i samhället inom olika områden. Skolans elevhälsoteam finns också tillgängligt om man behöver hjälp.

Dela: