Till innehåll på sidan

A-Ö i biblioteket

Här hittar du lite allmän info om vårt bibliotek.

Book-it
Bibliotekets datasystem heter Book-it.

Dagstidningar

Biblioteket har fortlöpande prenumerationer på dagstidningarna Dagens nyheter och Svenska dagbladet i tryckt format. Vi sparar tidningarna endast i en vecka.

Databaser
Biblioteket prenumererar på flera olika databaser. De är tillgängliga via alla skolans datorer och även hemifrån via Fronter.

Fjärrlån
Fjärrlån är böcker som inte finns i vårt bibliotek men som många gånger kan lånas in från andra bibliotek. Det tar ca en vecka innan en beställd bok kommer till skolan.

Återlämningsdatum
Lånets återlämningsdatum är det datum när boken senast skall återlämnas. Återlämna gärna böcker innan sista återlämningsdatum.Tänk på att andra vill låna!

Inköpsförslag
Du kan lämna inköpsförslag direkt i Book-it eller till bibliotekarien om boken du söker inte finns i biblioteket. Du kommer då få ett meddelande när boken har kommit in till dig.

Kopiator
Biblioteket har en kopiator som får användas av såväl elever som lärare. Kopiera endast det du inte kan anteckna lättare själv.

Källhänvisning
Hänvisa alltid till de källor du använder i en källhänvisning eller litteraturförteckning.

Lånekort
Alla elever får ett eget lånekort vid skolstart när elevens målsman godkänt bibliotekets låneregler. Om du någon gång tappar bort ditt lånekort måste du omedelbart kontakta bibliotekarien och spärra lånekortet. Du ansvarar för alla lån som görs med ditt lånekort fram tills dess att du anmält förlusten. Förlorat lånekort ersätts med ett nytt mot en liten avgift (20 kronor).

Lånetid
Lånetiden är normalt 28 dagar men du kan göra egna omlån och förlänga lånetiden om du behöver låna längre.

Omlån
Du kan göra dina egna omlån i Book-it om du behöver låna en bok längre än 28 dagar. Böcker som någon annan reserverat kan du inte låna om.

Pin-kod
Alla elever har till en början en tilldelad pin-kod kopplad till sitt lånekort. Du bör så fort som möjligt byta till en ny personlig pin-kod.

Påminnelser
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du som mest 2 påminnelser innan vi kräver ersättning för boken.
En första påminnelse skickas en vecka efter att lånet förfallit till din mobiltfn via SMS alternativt din e-post knuten till skolan.
En andra påminnelse skickas via SMS alternastivt e-post efter ytterligare någon vecka.
Därefter kommer krav på ersättning för förfallna lån att skickas hem per post. 

Referensböcker
Referensböcker är märkta med röd märkning ”Ref” eller ”Ej hemlån”. De är ej till hemlån.

Reservationer
Om en bok är utlånad kan du ställa dig på kö genom att reservera boken i Book-it. Du får då ett meddelande när du kan komma för att låna den i biblioteket.

Räkningar
Om en bok inte återlämnas trots påminnelser skickar skolan en räkning hem till dig/målsman på 250 kronor/bok.

SAB-systemet
Biblioteket ordnar alla böcker efter SAB-systemet (Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem för svenska bibliotek) där varje bok ordnas efter ämne och författare efter särskilda regler. Fråga skolans bibliotekarie om du behöver hjälp att hitta.

Tidskrifter
Biblioteket prenumererar på ett stort antal tidskrifter.

Utlån
Alla utlån skall registreras i Book-it. För att kunna låna behöver du ett lånekort och en Pin-kod.

Återlämning
Sker i bokinkastet utanför biblioteket. Du ansvarar för dina lån fram tills det att de är registrerade som återlämnade i biblioteket.

Dela: