Till innehåll på sidan

Programinriktat val: Naturbruksprogrammet Djur - djurpark och djursjukvård

Vill du arbeta med djur i framtiden? Vill du lära dig mer om hur man sköter djuren och om deras behov och beteenden? Programinriktat val är ett introduktionsprogram för dig som vill läsa Naturbruksprogrammet Djur - djurpark och djursjukvård hos oss, men saknar fullständig behörighet.

Vår djurvårdarutbildning är skräddarsydd för att du ska ha en bred bas inför att arbeta som djurvårdare i till exempel en djurpark eller på en djurklinik. Du får lära dig att arbeta med djurträning och miljöberikning och självklart också alla vanliga sysslor och göromål som förekommer i en djurvårdares vardag.

Behörighet

Tanken med Programinriktat val är att ge elever som saknar behörighet en möjlighet att så snart det går kunna antas till ett visst yrkesprogram. Du kommer läsa tillsammans med eleverna på Naturbruksprogrammet Djur - djurpark och djursjukvård, förutom i det ämne du saknar betyg i. När du uppnår behörighet skrivs du över till det nationella Naturbruksprogrammet. Utbildningen är ett-årig men kan förlängas om behov finns.

För att vara behörig till Programinriktat val måste du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Stark plattform

Relationen mellan människa och natur samt frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska vara en självklar utgångspunkt i din utbildning. Varje lektion är en ny utmaning och ett äventyr för dina sinnen. Arbetsklimatet är öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning har du en stark plattform att stå på, som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.

Mer information

För mer information om Programinriktat val kontakta

Urban Vikström, Rektor

Maria Eriksson, SYV

 

Dela: