Till innehåll på sidan

Skog, mark och djur – profil: sällskapsdjur och utemiljö

Är din största passion i livet djur? Vill du lära dig mer om hur man sköter djuren och om deras behov och beteenden? Eller är växter och växtodling ditt stora intresse? Skog, mark och djur är den utbildning inom Gymnasiesärskolan som riktar sig till dig som vill arbeta med något inom naturbruk.

Hos oss går du i en mindre klass där vi varvar teori med mycket praktiskt arbete. För att ge extra stöd finns även elevassistenter tillgängliga under hela skoldagen. Målet är att eleverna får kunskaper om arbetsmarknad eller framtida studier samt att ge eleverna möjlighet att på olika sätt förbereda sig för kommande yrkesliv.

Ladda ner programbladet för Skog, mark och djur med en presentation av programmet

Ladda ner poängplanen för Skog, mark och djur med en presentation av våra kurser

Programfördjupning (900 poäng)

Dessa kurser erbjuder vi inom programfördjupningen:

 • Djurens biologi
 • Sällskapsdjur 1
 • Sällskapsdjur 2
 • Trädgårdsodling – grund
 • Växtkunskap 1
 • Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll
 • Skötsel av utemiljöer 1
 • Skötsel av utemiljöer 2
 • Entreprenörskap

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen gör du 22 veckors APL på olika arbetsplatser och då är olika arbetsmoment som du gör på arbetsplatsen kopplade till kursmålen för de kurser som du läser i skolan. Detta ger dig en erfarenhet av arbetslivet och en möjlighet att vidareutveckla momenten som du teoretisk eller praktiskt har arbetat med i skolan.

Om det är arbete med djur som du är intresserad av så kan din APL till exempel vara förlagd på hunddagis, zooaffärer eller 4H-gårdar medan en APL med trädgårdsinriktning kan vara förlagd på till exempel handelsträdgårdar eller blomsteraffärer.

Våra djur

Hjärtat i vår utbildning är vårt djurhus, där du får arbeta med allt ifrån reptiler, tropiska fåglar och fiskar till kaniner, grisar och får. I anläggningen finns uppemot 1 000 djur fördelade på ungefär 100 olika arter. Våra lite större djur, som hästarna, bor på Hästa Gård och under utbildningen kommer ni att ha interna praktikveckor både i djurhuset och på Hästa Gård. Eftersom vi har en så stor variation av djurslag får du många tillfällen att träna dig på att hantera olika djur och vidga dina djurkunskaper. Givetvis får du också unika möjligheter att fördjupa dig i just det som är ditt specialintresse.

Skansen

Under åk 1 eller åk 2 kommer du att under några dagar vara på Skansen och arbeta tillsammans med Skansens djurvårdare och få en introduktion till hur det är att arbeta som djurvårdare på en djurpark.

Växtodling och skötsel av utemiljöer

På skolans område finns ett mindre växthus, pallkrageodlingar och rabatter som du lär dig att sköta. Under året driver eleverna även upp plantor från sådd som till exempel säljs under skolans Djurexpo på våren. Du kommer bland annat att få lära dig mer om växternas behov och att välja växter till olika miljöer. Utöver detta ingår även skötsel av till exempel parker och olika gröna miljöer och genom praktiskt arbete kommer du att kunna utveckla din förmåga att sköta olika växtslag och utemiljöer med den tekniska utrustning som behövs.

Att tänka på

 • Att arbeta som djurvårdare är många gånger fysiskt krävande.
 • Du bör vara fri från allergier som kan försvåra ditt arbete med djuren. Det förekommer till exempel nötter och jordnötter i anläggningen. Om du är osäker så kontakta oss.
 • Avlivning, utfodring med levande insekter samt hantering av djur för forskningsändamål är en naturlig del av utbildningen.

Stark plattform

Relationen mellan människa och natur samt frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska vara en självklar utgångspunkt i din utbildning. Varje lektion är en ny utmaning och ett äventyr för dina sinnen. Arbetsklimatet är öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning har du en stark plattform att stå på, som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.

Mer information

För mer information om vårt program Skog, mark och djur kontakta

Jukka Salo, Biträdande rektor för Yrkesintroduktion, Språkintroduktion och Gymnasiesärskolan

Maria Eriksson, SYV

Dela: