SL-kort

För att erhålla ett SL-terminskort måste avståndet mellan hemmet och skolan vara minst sex kilometer. Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Detta gäller fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Kortet är giltigt mellan klockan 04.30 och 19.00, måndag till fredag. Korten delas ut i samband med skolstart. Borttappat eller stulet kort ersätts ej av skolan.

För att mäta avståndet mellan skolan och hemmet används kartfunktionen Google Maps.

Elever som går förlängd studietid

  • Eleven ska vara under 20 år
  • Eleven ska ha mer än sex kilometer till skolan
  • Eleven ska bedömas vara heltidsstuderande (fn enligt CSN:s regler 80% närvaro)
  • Om eleven inte rimligen kan uppnå 80% närvaro t ex beroende på schemats utseende, kan rektor i särskilda fall bedöma att eleven ändå bör få SL-kort för att kunna klara sina studier.

 

Dela:
Kategorier: