Styrdokument

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola. Vår vision här på Spånga gymnasium är att alla, både elever och personal, ska trivas och känna sig trygga.

 

För att din lärmiljö ska vara så lugn och stimulerande som möjligt har vi kommit överens om några trivselregler som gäller på skolan. Där kan du bland annat läsa om hur vi tillsammans hjälps åt för att skapa en trygg och trivsam miljö för alla på skolan. Det är också viktigt för oss att alla ska behandlas väl, att skolans verksamhet bygger på allas lika värde och rättigheter och att den genomsyras av demokratiska värden. Mer om vårt arbete kring detta kan du läsa om i skolans likabehandlingsplan och i bilagan till den som handlar om diskriminering och kränkande behandling.

 

En bra arbetsmiljö såväl i klassrummen som hela skolan är viktig för oss och därför har vi naturligtvis nolltolerans mot droger. Du kan läsa mer om skolans drogpolicy och vårt arbete för att förebygga ohälsa i skolans drogpolicy och handlingsplan.

 

 

Vi tycker också att dina synpunkter är värdefulla då det ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet.

 

Dela: