Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Ledighet och frånvaro

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 12.00 varje dag du är frånvarande.

  Frånvaroanmälan sker på tel 0515-777 021.
  Anmälan sker genom att elevens personnr (ÅÅMMDDXXXX) knappas in efter välkomstmeddelandet.
  När registreringen är klar kommer en bekräftelse.

  OBS! Frånvaro måste anmälas varje dag eleven är sjuk.

   

   

  Kategorier: