Lärling

Antal: 1

  • Naturbruksprogrammet Lärling

    Inom naturbruksprogrammet erbjuder Spånga gymnasium två lärlingsutbildningar, mot häst respektive trädgård. En lärlingsutbildning innebär att du genomför minst halva studietiden på en eller flera arbetsplatser.

    Kategorier: