Lärling

Antal: 1

  • Solvalla, hästmodell och travhästar

    Naturbruksprogrammet Lärling

    Inom naturbruksprogrammet erbjuder Spånga gymnasium en lärlingsutbildning med inriktning häst.

    En lärlingsutbildning innebär att du genomför minst halva studietiden på en eller flera arbetsplatser. Du läser gymnasiegemensamma ämnen och några andra kurser på Spånga gymnasium. Som lärling har du förhöjt studiebidrag under studietiden.

    Kategorier: