Vision

Antal: 1

  • Vision och värdegrund

    Relationen mellan människa och natur och frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska vara en självklar utgångspunkt i din utbildning.

    Varje lektion ska vara en utmaning och ett äventyr för dina sinnen.

    Kategorier: