Till innehåll på sidan

På Spånga gymnasium kan du välja mellan att läsa ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram eller ett introduktionsprogram. Oavsett vilket av våra program du går är frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling en självklar utgångspunkt i din utbildning. Vi vill också ge dig en stark plattform att stå på inför din framtid så att du kan förverkliga dina drömmar.

På vår högskoleförberedande utbildning, naturvetenskapsprogrammet, blandar vi teori med praktik och studiebesök och vi har flera samarbetspartners:

  • Stockholms universitet
  • Raoul Wallenberg Academy

Ditt intresse för djur

Är du djurintresserad är vårt djurhus en viktig del i utbildningen och vi har tre olika program för dig att välja mellan.

Naturbruksprogrammet Djur – djurpark och djursjukvård där vi har samarbeten både nationellt och internationellt med:

  • Skansen
  • Bornean Sunbear Conservation center i Malaysia
  • National Zoo i Australien
  • Taronga Zoo i Australien

Naturbruksprogrammet Lärling – häst där en stor del av utbildningen är förlagd till Solvalla.

Naturbruksprogrammet Djur – djurvård och naturvetenskap är för dig som vill ha en bred bas för att arbeta med djur och samtidigt bygga upp din naturvetenskapliga kompetens.

Skolan är även medlem i Naturbruksskolornas Förening, Sveriges offentliga Tropikanläggningar, Species 360 – ZIMS, Zoobranschens Riksförbund – ZOORF och är associerad medlem i Svenska djurparksföreningen.

Du som är intresserad av djur eller trädgård men saknar behörighet

Du som vill jobba med djur eller trädgård men inte är behörig till ett nationellt program eller vill gå i gymnasiesärskolan kan välja mellan:

Även inom dessa program samarbetar vi med Skansen. För att underlätta övergången till arbetslivet för dig som går yrkesintroduktion eller gymnasiesärskolan samarbetar vi också med Arbetsförmedlingen för Unga Funktionshindrade.

Du som är intresserad av fastighetsskötsel, anläggningsarbete eller byggnation men saknar behörighet

Du som vill jobba med fastighetsskötsel, anläggning eller byggnation och vill gå i gymnasiesärskolan kan välja:

Gymnasiesärskolan – Fastighet, anläggning och byggnation

För att underlätta övergången till arbetslivet för dig som går gymnasiesärskolan samarbetar vi också med Arbetsförmedlingen för Unga Funktionshindrade.

Du som är nyanländ i Sverige

För dig som nyss har anlänt till Sverige och behöver en utbildning med fokus på svenska språket innan du går vidare till ett annat program har vi även Språkintroduktionsprogrammet.

 

Dela:
Ingress: 
På Spånga gymnasium kan du välja mellan att läsa ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram eller ett introduktionsprogram. Oavsett vilket av våra program du går är frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling en självklar utgångspunkt i din utbildning. Vi vill också ge dig en stark plattform att stå på inför din framtid så att du kan förverkliga dina drömmar.