På Spånga gymnasium kan du välja mellan att läsa ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram eller ett introduktionsprogram. Oavsett vilket av våra program du går är frågeställningar kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling en självklar utgångspunkt i din utbildning. Vi vill också ge dig en stark plattform att stå på inför din framtid så att du kan förverkliga dina drömmar. 

På våra högskoleförberedande utbildningar, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet, blandar vi teori med praktik och studiebesök och vi har flera samarbetspartners:

 • Karolinska Institutet
 • Stockholms universitet
 • Raoul Wallenberg Academy
 • Ung Företagsamhet

Spånga gymnasium är även medlem i Nordiska juristakademien.

Ditt intresse för djur

Är du djurintresserad är vårt djurhus en viktig del i utbildningen och vi har två olika program för dig att välja mellan.

Naturbruksprogrammet – djurvård där vi har samarbeten både nationellt och internationellt med:

 • Skansen
 • Bornean Sunbear Conservation center i Malaysia
 • Darwin Animal Doctors på Galapagosöarna
 • National Zoo i Australien
 • Taronga Zoo i Australien

Naturbruksprogrammet Lärling – häst där en stor del av utbildningen är förlagd till Solvalla.

Skolan är även medlem i Naturbruksskolornas Förening, Sveriges offentliga Tropikanläggningar och är associerad medlem i Svenska djurparksföreningen.

Ditt intresse för trädgård

Är du trädgårdsintresserad har vi naturbruksprogrammet lärling – trädgård där du tillbringar en stor del av din utbildning ute på olika arbetsplatser. Här samarbetar vi till exempel med:

 • Trädgårdsanläggarna
 • PEAB
 • kyrkogårdsförvaltningarna

Du som är intresserad av djur eller trädgård men saknar behörighet

Du som vill jobba med djur eller trädgård men inte är behörig till ett nationellt program eller vill gå i gymnasiesärskolan kan välja mellan:

Även inom dessa program samarbetar vi med Skansen. För att underlätta övergången till arbetslivet för dig som går yrkesintroduktion eller gymnasiesärskolan samarbetar vi också med Arbetsförmedlingen för Unga Funktionshindrade.

Du som är nyanländ i Sverige

För dig som nyss har anlänt till Sverige och behöver en utbildning med fokus på svenska språket innan du går vidare till ett annat program har vi även Språkintroduktionsprogrammet.

 

Dela: